Sveicināti!
Reģistrēts pircējs? Pievienoties. Jauns pircējs? Iesāc Šeit.   


Tirdzniecības zīmes

Sekojošais teksts apraksta Web Service Solutions (turpmāk tekstā WSS) Tirdzniecības zīmes. Status kolonna attēlo preču zīmes statusu Latvijā. ® apzīmē reģistrētu tirdzniecības zīmi, ™ apzīmē tirdzniecības zīmi. ® apzīmējums arī nozīmē to, ka tirdzniecības zīme var būt reģistrēta arī citās valstīs. Informācija par tirdzniecības zīmēm var būt laiku pa laikam atjaunota gadījumā, ja notiek tirdzniecības zīmes statusa izmaiņas. Preču zīmes neesamība zemāk attēlota sarakstā, nenozīmē to, ka WSS atsakās no jebkādām tiesībām, kuras var piederēt jebkurai no tās preču zīmēm, preču nosaukumiem, pakalpojumu nosaukumiem, logotipiem, utt. WSS saglabā sev visas tiesības iebilst un pieņemt atbilstošus mērus pret jebkuru: nesankcionētu, negodīgu, neatbilstošu, nekorektu un/vai tīkojošu tai piederošu preču zīmju, logotipu, preču nosaukumu, pakalpojumu - izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai tās acīmredzami ir vai nav iekļautas zemāk attēlotā sarakstā.


Zīme Status Paskaidrojums
UNIVERSAM ® Mazumtirdzniecības Online veikals
Mazumtirdzniecības Online tirdzniecības platforma
WSS tirdzniecības vārds
UNIVERSAM Payments Maksājumu sistēma


WSS Tirdzniecības Zīmju Lietošanas Rokas Grāmata

Šie pamatnoteikumi paskaidro WSS tirdzniecības zīmju atļauto lietošanu teksta formātā trešajām personām. Tirdzniecības zīmes, ar kurām saistīta šī rokas grāmata, ir attēlotas WSS Tirdzniecības zīmju sarakstā. Bez rakstiskas WSS atļaujas ir aizliegta jebkāda tirdzniecības zīmju, preču zīmju, tirdzniecības vārdu vai domēnu vārdu, kas ir ļoti līdzīgi WSS Tirdzniecības zīmēm, lietošana, kas var maldināt apmeklētāju.


Tirdzniecības Zīmju Atļauta Lietošana

Jums ir atļauts izmantot WSS tirdzniecības zīmes, lai veiktu faktiski precīzus apgalvojumus, atsaucoties uz WSS piedāvātajām precēm, pakalpojumiem, atbilstoši šai rokas grāmatai.

Visi zemāk attēlotie saraksti un piemēri ir domāti vienīgi kā vadlīnijas, un tam nav jābūt uztvertām kā pilnam sarakstam vai kā "viss ir iekļauts" formā.

Izmantošanas Forma

 1. Jums vienmēr ir jāizmanto WSS Tirdzniecības zīme kā lietvārds, ne kā īpašības vārds vai darbības vārds. Preces zīmei ir jāseko atbilstošam preces vai pakalpojuma aprakstam. Piemēram:

  • UNIVERSAM® Tirdzniecības Platforma
  • UNIVERSAM® online mazumtirdzniecības veikals
  • UNIVERSAM® online veikalā pārdota prece
  • Pārdevējs ir UNIVERSAM®
  • Es izmantoju UNIVERSAM® pakalpojumus
  • Es tirgoju preci UNIVERSAM® tirdzniecības platformā
  • sertificēta maksājumu sistēma UNIVERSAM® Payments™
  • UNIVERSAM® Payments™ maksājumu sistēmas pakalpojumu saraksts

 2. Vienmēr izmantojiet WSS Tirdzniecības zīmes tikai tādā formā, kādā tās ir attēlotas Tirdzniecības zīmju sarakstā. Ir aizliegtas jebkuras izmaiņas, modifikācijas (ieskaitot papildināšanu ar atstarpēm).

  Atļauts Aizliegts
  UNIVERSAM® Universam
  UniversAM
  U n i v e r s a m

 3. Neizmantojiet WSS Tirdzniecības zīmes daudzskaitlī vai piederības formā, ka arī nelociet tās.

  Atļauts Aizliegts
  UNIVERSAM®
  no UNIVERSAM®
  par UNIVERSAM®
  ar UNIVERSAM®
  UNIVERSAMā
  no UNIVERSAMа
  UNIVERSAM’ā
  UNIVERSAM’iem
  UNIVERSAM’i
  UNIVERSAMi

Marķēšana

Kad jūs izmantojiet WSS Tirdzniecības zīmes, ir jāizmanto attiecīgs ® vai ™ simbols, Tirdzniecības zīmes pirmā parādīšanās reize tekstā:

 • UNIVERSAM®
 • UNIVERSAM® online veikalā pārdotā prece
 • UNIVERSAM® Payments™ maksājumu sistēma
Precīzai simbolu noteikšanai, ar kuru jābūt lietotai Tirdzniecības zīmei, lūdzam vienmēr lietot Tirdzniecības zīmju sarakstu.Paziņojums par piederību

WSS Tirdzniecības zīmes atļautas lietošanas gadījumā jums vienmēr ir jānorāda to, ka šīs tirdzniecības zīmes pieder WSS. Piemēram:

[WSS tirdzniecības vārds] ir kompānijas Web Service Solutions SIA īpašums un ir reģistrēts Latvijā, kā arī var būt reģistrēts vai atrasties reģistrēšanas procesā citās valstīs.Aizliegta Tirdzniecības zīmju lietošana

 1. Ir aizliegts izmantot WSS Tirdzniecības zīmes un jebkuras to modifikācijas jūsu preču, pakalpojumu nosaukumā, kompānijas vārdā, domēna vārdā vai URL, tai skaitā jebkurās to variācijas, kuras ir ļoti līdzīgas WSS Tirdzniecības zīmēm un var maldināt apmeklētāju.

 2. Atļauts Aizliegts
  www.yoursite.com/universam/ www.universamservices.com www.universamreturns.com www.sellonuniversam.com www.universampaymentsforyou.com

 3. Meta tagi
  Aizliegts izmantot WSS Tirdzniecības zīmes jūsu web lapu meta tagos:

  title WSS Tirdzniecības vārds.../title
  meta name="description" content="WSS Tirdzniecības vārds..."
  meta name="keywords" content="WSS Tirdzniecības vārds..."
  meta name="author" content="WSS Tirdzniecības vārds..."
  utt.

 4. Pazemošana
  Aizliegts izmantot WSS Tirdzniecības zīmes jebkurā to veidā, pazemojot WSS, tā sponsorus, partnerus, preces vai pakalpojumus.

 5. Saīsinājumi, modifikācijas
  Aizliegts izmantot WSS Tirdzniecības zīmes saīsinātā vai modificētā formā. Piemēram, UNIVERSAM’ā, ar Universamu, utt.

 6. Preču zīmju pozicionēšana
  WSS Tirdzniecības zīmēm nav jābūt visredzamākajam vizuālajam elementam asociētam ar jūsu preci vai pakalpojumu.

 7. Kaitniecība
  WSS Tirdzniecības zīmju izmantošanai nav jābūt nepiedienīgai, nīcinošai, diskriminējošai, apmelojošai, nav jābūt vērstai uz neslavas celšanu attiecībā uz WSS vai jebkuru cilvēku.

 8. Salīdzināšana
  WSS Tirdzniecības zīmju izmantošana salīdzināšanas nolūkos ar citām kompānijām, to pakalpojumiem un precēm, kas sniedz līdzīgas precēs vai pakalpojumus, ir aizliegta.

 9. Reklāma
  WSS Tirdzniecības zīmju izmantošana atsaucēs, salīdzināšanas nolūkos reklāmu sludinājumos, videomateriālos, online reklāmā, utt. ir aizliegta.


Logotipu & Attēlu Izmantošanas rokasgrāmata

WSS logotipu un citu attēlu izmantošana

WSS Tirdzniecības zīmes iekļauj arī dažus logotipus. Šo logotipu lietošanas tiesības pieder WSS. Jūs varat izmantot WSS logotipus un Vietnes tikai pēc WSS rakstiskas atļaujas saņemšanas.


Paskaidrojums Zīme
Logotips
Logotips ar kompānijas devīzi
Logotips ar kompānijas devīzi un spoguļattēlu
Maksājuma sistēmas logotips
Maksājuma sistēmas logotips ar spoguļattēlu

WSS saglabā visas tiesības iebilst un pieņemt atbilstošus mērus pret jebkuru nesankcionētu, negodīgu, neatbilstošu, nekorektu un/vai tīkojošu, tai piederošu preču zīmju, logotipu, preču nosaukumu, pakalpojumu izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai tās acīmredzami ir vai nav iekļautas augstāk attēlotā sarakstā.

Papildus WSS Tirdzniecības zīmju rokasgrāmatas aizliegumiem, mēs pievēršam jūsu uzmanību sekojošam:

 1. WSS Tirdzniecības apģērba lietošana ir aizliegta.
  Nav atļauta WSS raksturīgo īpašību (tirdzniecības apģērbs) un/vai viņa iepakojumu, logotipu, Vietnes dizaina, atdarinājums, uc.

 2. Jūs varat izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Vietnes tikai pēc rakstiskas WSS atļaujas saņemšanas. WSS aizliedz informācijas izmantošanu sabiedriskai vai komerciālai darbībai, ja tā ir aizsargāta ar autortiesību likumu. Tādas informācijas lietošana, tai skaitā informācijas no Vietnes, reklāmai, bukletiem un citiem WSS materiāliem ir aizliegta, izņemot tos gadījumus, kuri ir nepārprotami aprakstīti šajā rokas grāmatā.

Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu Autortiesībām, Tirdzniecības zīmēm, lūdzu rakstiet mums.